(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Strona elektronicznego systemu rekrutacji

W związku z rozpoczynającym się w dniu 17 maja 2021 roku procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Białystok prowadzone będzie z..

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

W związku z zakończeniem nauki przez uczniów klas trzecich zostaje wprowadzony nowy plan zajęć lekcyjnych. Zmieniony plan będzie obowiązywał od dnia 10 maja 2021 roku do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021, tj. do dnia 25 ..

Uroczystość zakończenia nauki

W dniu 30 kwietnia 2021 roku uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę. Uroczystość przekazania świadectw odbyła się z zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Mimo ..

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina o zbliżających się terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowe dni wolne: czwartek 29 kwietni..

Konferencje z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie złożył interesującą propozycję adresowanych do uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wideokonferencji, które będą miały na celu przedstawienie specyfiki oraz zadań o..

Oferta edukacyjna szkoły – klasy ratownictwa medycznego

Spośród interesujących rozwiązań jakie kandydatom do klas pierwszych proponuje XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na wyróżnienie zasługuje oferta nauki w klasach ratownictwa medycznego. Przedmiotami realizowa..

Facebook