(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Wyniki prób sprawności fizycznej

Komisja rekrutacyjna prowadząca postępowanie rekrutacyjne do oddziałów klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów do oddział..

Oferta edukacyjna szkoły – klasy ratownictwa medycznego

Spośród interesujących rozwiązań jakie kandydatom do klas pierwszych proponuje XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na wyróżnienie zasługuje oferta nauki w klasach ratownictwa medycznego. Przedmiotami planowany..

Oferta edukacyjna szkoły – klasa służby granicznej

W związku z trwającym procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 kandydaci do szkoły są zaproszeni do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowsk..

Terminy prób sprawności fizycznej

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości terminy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego: I termin: 4 czerwca 2024 roku godz. godz. 9.00..

Egzamin maturalny 2024

Kasztanowiec kwitnący przed siedzibą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wieści początek egzaminu maturalnego w roku 2024. W bieżącym roku do egzaminu maturalnego przystąpi ponad 130 absolwentów XIV Liceum O..

Wielkanoc 2024

Wiernym Kościoła Prawosławnego, w szczególności Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom Uczniów oraz Uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwsta..

Dodatkowe dni wolne – maj 2024 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o ustalonych w miesiącu maju 2024 roku dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich: 2 m..

Absolwenci 2024

W piątek 26 kwietnia 2024 roku 113 uczniów klas czwartych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyło naukę. Po uroczystej akademii odbyły się ostatnie spotkania z wychowawcami klas podczas których zosta..

Facebook