(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Policyjny tor przeszkód

W dniu 25 maja 2022 roku uczniowie klasy I c „Służba w Policji” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego  w Białymstoku wraz z nauczycielem przedmiotu mł. insp. w st. spocz. Joanną Deoniziak odwiedzili Komendę Wojewódzką P..

Wizyta w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

W dniu 20 maja 2022 roku czterdziestoosobowa grupa uczniów klas drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku złożyła wizytę w siedzibie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Wizyta odbyła się na zaproszenie Komendanta Centru..

Rozpoczęcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W poniedziałek 16 maja 2022 roku rozpoczął się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla..

Informator dla ósmoklasisty

Wychodząc naprzeciw potrzebie pomocy i porady uczniom klas ósmych szkół podstawowych Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przygotował Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Znaleźć w nim mo..

Strona elektronicznego systemu rekrutacji

W związku z rozpoczynającym się w dniu 16 maja 2022 roku procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Białystok prowadzone będzie z..

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od wtorku 10 maja 2022 roku obowiązuje nowy plan zajęć lekcyjnych. Wprowadzenie nowego planu zajęć lekcyjnych jest związane z zakończeniem zajęć d..

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że dni 4, 5, 6 oraz 9 maja 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ustalonymi ze względu na przeprowadzaną część obowiązkową egzaminu matur..

Uroczystość zakończenia nauki 2022

W dniu 29 kwietnia 2022 roku uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę w szkole. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone świadectwa, nagrody oraz listy gratulacyjne uczniom..

Facebook