(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Zebrania z rodzicami uczniów – wrzesień 2023 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze zostaną zorganizowane pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 zebrania z rodzicami uczniów. Zebr..

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

  Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 klas pierwszych odbędzie się dnia 4 września 2023 r. o godzinie 8:30 w sali gimnastyc..

Prace drogowe przed siedzibą szkoły

Uprzejmie informujemy o trudnościach związanych z dojazdem do siedziby XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku od strony ulicy Stromej. Utrudnienia powodowane są pracami budowlanymi mającymi na celu zmianę nawierzc..

Dziesiąty obóz szkoleniowy w CSSG w Kętrzynie

W dniach 2 – 7 lipca 2023 roku odbył się dziesiąty obóz szkoleniowy zorganizowany dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. W trak..

Odbiór świadectw dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpocznie się w piątek 7 lipca 2023 roku od godziny 10.00. Dystrybucję świadectw będą prowadzili w dniu 7 lipca 2023 roku w g..

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

W piątek 23 czerwca 2023 roku zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2022/2023 zakończyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Podczas głównej uroczystości zorganizow..

Oferta edukacyjna szkoły – klasy ratownictwa medycznego

Spośród interesujących rozwiązań jakie kandydatom do klas pierwszych proponuje XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na wyróżnienie zasługuje oferta nauki w klasach ratownictwa medycznego. Przedmiotami planowany..

Rekrutacja do klas pierwszych

W poniedziałek 15 maja 2023 roku rozpoczął się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla..

Facebook