(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Dodatkowy dzień wolny

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że piątek 15 października 2021 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustalonym w roku szkolnym 2021/2022. Kolejnym dniem wolnym ustalon..

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że zostały wprowadzone zmiany w dotychczas obowiązującym planie zajęć lekcyjnych. Nowy plan zajęć lekcyjnych będzie obowiązywał od poniedziałku 13 ..

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że we środę 8 września 2021 roku oraz w czwartek 9 września 2021 r. o godzinie 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów. Zebrania zostaną przepr..

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbędzie się w dniu 1 września 2021 roku według ustalonego harmonogramu. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego inauguracja zo..

Smutna wiadomość

Społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ze smutkiem przyjmuje informację o śmierci Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej. Pierwsza Dama Polskiej Emigracji zapisała się się w pamięci nauczycieli,..

Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina, że w dniu 5 lipca 2021 roku zostaną ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2021 r..

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dzień 25 czerwca 2021 roku był ostatnim dniem zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia edukacyjne zakończyli tego dnia i rozpoczęli wakacje także uczniowie klas pierwszych i drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczor..

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego

W dniu 25 czerwca 2021 roku rozpoczął się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, który polega na uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawo..

Facebook