(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych

Od dnia 19 października 2020 roku uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będą mieli lekcje prowadzone na odległość. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, w..

Komunikat w sprawie nauki na odległość

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku z nowymi wytycznymi władz dotyczącymi profilaktyki przeciw COVID-19, w szkole od dnia 19 października 2020 roku będzie prowadzone nauczanie ..

Dzień Edukacji Narodowej

W związku z przypadającą w dniu 14 października każdego roku rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodzony jest tego dnia Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjn..

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW Dane niezbędne do dokonania wpłaty na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz informacje szczegółowe dotyczące proponowanej w szkole polisy ubezpieczenia znajdują się w zakładce ..

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowe dni wolne zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzi..

Przekazywanie świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że przekazywanie świadectw dojrzałości po przeprowadzonej sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2020 rozpocznie się dnia 30 września 2020 roku. Przekazy..

Jubileusz Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej

„[…] Po nim 26 września 1930 roku, przyszła na świat upragniona dziewczynka. Otrzymała imię Karolina. […] Karolina była wielką radością rodziców i starszego o cztery lata brata”. Tak początki życia Pani Prezydentowej Ka..

Europejski Dzień Języków

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków, przypadającego 26 września, zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w online quizie „Z językami za pan brat”. Quiz będzie sprawdzał wiedzę ogólną dot. j..

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od poniedziałku 28 września 2020 roku ulega zmianie plan zajęć lekcyjnych. Nowa wersja planu zajęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej szko..

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o zaplanowanych w dniach 16 oraz 23 września 2020 roku zebraniach z rodzicami uczniów. W dniu 16 września 2020 roku odbędą się zebrania z rodzicami uczni..

Facebook