(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego

W związku z trwającym stanem epidemii zostały ustalone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku procedury bezpieczeństwa sanitarnego jakie obowiązują od dnia 1 września 2020 roku. Do przestrzegania obowiązujący..

Życzenia Dyrektora Szkoły na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, W związku z koniecznością przyjęcia w bieżącym roku takiej formy inauguracji nowego roku szkolnego, która uniemożliwiła spotkanie Dyrektora Szkoły z całą społecznością szkolną, pragnę za pośrednictwem tej wiadomości zw..

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku według ustalonego harmonogramu. W trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego inauguracja zo..

Kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych

W dniu 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 Komisja Rekrutacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ogłosiła listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w toczą..

Wydawanie świadectw dojrzałości

W dniu 11 sierpnia 2020 roku zostaną ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku. Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Rysza..

Rekrutacja do klas pierwszych

Komisja Rekrutacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyła w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 15.00 przyjmowanie od kandydatów zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Uzupełnienie wniosku o p..

Kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych

W dniu 31 lipca 2020 roku rozpoczął się kolejny etap tegorocznej rekrutacji do klas pierwszych polegający na uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Obecny etap trwał będzie do dnia 4 sierpni..

Kwitnące ogrody

Przed siedzibą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku także i podczas tegorocznego lata rozkwitły wielobarwne kwiaty. Cieszą wzrok przechodniów jak również tych, którzy pomimo trwających wakacji podejmują swo..

Podręczniki 2020/2021

Informujemy, że w głównym menu strony internetowej szkoły w zakładce Uczeń/Podręczniki został zamieszczony szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bia..

Facebook