(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

VI Centralny Zlot Klas Mundurowych odwołany

Z posiadanych przez szkołę informacji wynika, że ze względu na przedłużający się stan zagrożenia epidemicznego został odwołany VI Centralny Zlot Klas Mundurowych, który miał odbyć się we wrześniu 2020 roku w Nowym Dębnie. Centralne Zloty ..

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas pierwszych i drugich

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 19 czerwca 2020 roku zapewnia się uczniom klas pierwszych i drugich możliwość konsultacji z nauczycielami prowadz..

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego Białymstoku przypomina, że zgodnie zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w..

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego następuje zmiana terminu dodatkowych dni wolnych ustalonych w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowymi dnia..

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Zostały przygotowane zasady na jakich odbywać się będzie rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Opracowane zasady będą obowiązywały także przy rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólno..

Facebook