(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Aktualności

Opieka stomatologiczna nad uczniami

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że podmiotem z którym zawarto porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształc..

Piękne życzenia

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych jaka miała miejsce 27 listopada 2019 roku stała się okazją przekazania życzeń społeczności XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Obok pozdrowień i życzeń ..

Echa uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, która miała miejsce w dniu 27 listopada 2019 roku znalazła swoje odbicie także w informacjach zamieszczonych na stronach in..

Zaproszenie do udziału w Orszaku Trzech Króli 2020

Każdego roku w dniu 6 stycznia ulicami Białegostoku oraz wielu polskich miast przechodzi Orszak Trzech Króli. W organizację wydarzenia włączają się liczne szkoły, w tym między innymi XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, którego ucznio..

Uczniowie klas pierwszych… Po ślubowaniu!

W dniu 27 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość, która odbyła się w obecności Dostojnych Gości oraz rodziców..

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych 2019

W dniu 27 listopada 2019 roku miała miejsce podniosła uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Gościem Honorowym uroczystości była córka Patrona Szkoły Prezydent..