(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W poniedziałek 15 czerwca 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku prowadzi nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych: służby granicznej (A), służby granicznej (B), służby w Policji (C), bezpieczeństwa narodowego (D) oraz ratownictwa medycznego (E). Nabór jest prowadzony z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych dostępnych pod adresem:

https://bialystok.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji a także oferty edukacyjnej XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku znajdują się w zakładce REKRUTACJA w głównym menu strony lub pod adresem:

http://14lobialystok.pl/rekrutacja/ 

Kandydatów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zapraszamy do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły na stronie prowadzonego naboru a następnie dostarczenie go do szkoły po podpisaniu przez kandydata i jego rodziców.

Facebook