(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

System elektronicznej rekrutacji

.

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - graficzny materiał informacyjny

.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych - materiał graficzny

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 - informacje szczegółowe

.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

.

Facebook