(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27
Lp. Oznaczenie nieruchomości: nr geodezyjny działki, powierzchnia, obręb, arkusz, położenie, KW lub zbiór dokumentów Opis nieruchomości Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość miesięcznej stawki z tytułu dzierżawy Termin wnoszenia opłat
1 działka nr 1012, obr.4, powierzchnia 2,748 ha, ul. Upalna 26 sala gimnastyczna o powierzchni 865m2 umowa najmu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem na okres do dnia 31.08.2019 r. na cele sportowo-rekreacyjne, taneczne. miesięczna stawka netto min 100,00 zł/ godz. plus obowiązująca stawka VAT opłata miesięczna do 25-go dnia każdego miesiąca
2 działka nr 1012, obr.4, powierzchnia 2,748 ha, ul. Upalna 26 boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o powierzchni 1860m2 umowa najmu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem na okres do dnia 31.08.2019 r. na cele sportowe miesięczna stawka netto min 100,00 zł/ godz. plus obowiązująca stawka VAT opłata miesięczna do 10-go dnia następnego miesiąca]
3 działka nr 1012, obr.4, powierzchnia 2,748 ha, ul. Upalna 26 sala korekcyjna o powierzchni 76 m2 umowa najmu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem na okres do dnia 31.08.2019 r. na cele sportowe miesięczna stawka netto min 50,00 zł/ godz. plus obowiązująca stawka VAT opłata miesięczna do 25-go dnia każdego miesiąca
4 działka nr 1012, obr.4, powierzchnia 2,748 ha, ul. Upalna 26 sala lekcyjna - pow. 50,5m2 umowa najmu w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na godzinowe udostępnienie zgodnie z ustalonym harmonogramem na okres do dnia 31.08.2019 r. z przeznaczeniem na prowadzenia szkolenia, kiermaszu, prezentacji itp. miesięczna stawka netto min 40,00 zł/ godz. plus obowiązująca stawka VAT opłata miesięczna do 25-go dnia każdego miesiąca lub14 dni od wystawienia faktury.