(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Uczniów biorących udział  w eliminacjach zapraszam dnia 17 stycznia 2018 r., na godzinę 9:30 do XIV Liceum Ogólnokształcącego  im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, przy ul. Upalnej 26.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, w której uczy się oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną i długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.

Zbiórka uczestników pod wyznaczonymi salami o godzinie 9:30 na II piętrze. Opiekunów zapraszam do sali nr 1 na parterze.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 210a na drugim piętrze, na godzinę 9:20.

 

 

            Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego

Aleksandra Kiszkiel – Silwanow

Blog Attachment
Facebook