(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że zostały wprowadzone zmiany w dotychczas obowiązującym planie zajęć lekcyjnych. Nowy plan zajęć lekcyjnych będzie obowiązywał od poniedziałku 13 września 2021 r. Plan zajęć zostanie wprowadzony w dzienniku lekcyjnym oraz na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook