(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od poniedziałku 1 lutego 2021 roku ulega zmianie plan zajęć lekcyjnych. Nowa wersja planu zajęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w piątek 29 stycznia 2021 r. w godzinach popołudniowych. Plan zajęć z wprowadzonymi zmianami jest dostępny do wglądu w dzienniku  elektronicznym.

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych są związane z zakończeniem realizacji zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie w oddziałach klas drugich oraz trzecich trzyletniego liceum ogólnokształcącego a także z rozpoczęciem prowadzenia tych zajęć w klasach pierwszych i drugich czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Zmiana planu zajęć lekcyjnych jest także konsekwencją wprowadzenia dwóch godzin zajęć doradztwa zawodowego w klasach pierwszych oraz drugich czteroletniego liceum ogólnokształcącego, których realizacja została zaplanowana w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook