(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od poniedziałku 28 września 2020 roku ulega zmianie plan zajęć lekcyjnych. Nowa wersja planu zajęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w piątek 25 września br. w godzinach popołudniowych. Plan zajęć z wprowadzonymi zmianami jest dostępny do wglądu w dzienniku  elektronicznym.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook