(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych

Od dnia 19 października 2020 roku uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku będą mieli lekcje prowadzone na odległość. Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym przede wszystkim dziennika elektronicznego oraz aplikacji Microsoft Teams umożliwiającej prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym. Zajęcia na odległość będą prowadzone według dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych. Nauczyciele pedagodzy, bibliotekarze oraz kierownictwo szkoły pełnią dyżur w szkole według dotychczasowego harmonogramu pracy.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook