(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów – wrzesień 2023 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze zostaną zorganizowane pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 zebrania z rodzicami uczniów. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

  • 19 września 2023 r. (wtorek) godz. 16.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych;
  • 19 września 2023 r. (wtorek) godz. 17.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych;
  • 20 września 2023 r. (środa) godz. 16.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas drugich oraz trzecich.

Celem organizowanych we wrześniu zebrań z rodzicami uczniów jest przedstawienie rodzicom planu pracy szkoły w nowym roku szkolnym oraz ustalenie sposobu realizacji zagadnień postulowanych przez rodziców. Jednym z celów zebrań z rodzicami jest również ponowny wybór Rad Oddziałowych oraz Rady Rodziców.

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych zostanie poprzedzone spotkaniem z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej. Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych zostanie poprzedzone spotkaniem z Dyrektorem Szkoły w świetlicy szkolnej i będzie miało na celu przedstawienie procedur egzaminu maturalnego 2024.

Przydział sal na spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w załączonym dokumencie:

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

*Uczestników zebrań informujemy o braku możliwości dojazdu do szkoły od strony ulicy Stromej ze względu na prowadzone prace budowlane. Wjazd na teren szkoły zostanie umożliwiony bramą wjazdową od strony ulicy Upalnej.

Blog Attachment
Facebook