(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów – luty 2024 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w dniach 21 oraz 22 lutego 2024 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów. Zebrania zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:

  • 21 lutego 2024 r. (środa) godz. 16.30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich;
  • 22 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 16.30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich i czwartych.

Organizowane zebrania z rodzicami uczniów mają na celu przekazanie informacji dotyczących wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2023/2024. Podczas zebrań będą obecni nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Przydział sal na zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów

 

Blog Attachment
Facebook