(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że we wtorek 25 maja 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną zorganizowane zebrania z rodzicami uczniów. Zebrania zostaną przeprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Zaplanowane zebrania z rodzicami uczniów staną się również okazją dla przeprowadzenia w formie zdalnej konsultacji z nauczycielami zajęć edukacyjnych. Celem zaplanowanych zebrań z rodzicami uczniów jest przekazanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów w perspektywie klasyfikacji rocznej.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook