(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w czwartek 28 stycznia 2021 roku o godzinie 17.00 zostaną przeprowadzone zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zebrania zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Informacje szczegółowe dotyczące sposobu organizacji spotkań zostaną przekazane rodzicom uczniów przez wychowawców klas. Spotkania z rodzicami uczniów będą poświęcone omówieniu wyników klasyfikacji śródrocznej oraz przedstawieniu informacji dotyczących organizacji pracy szkoły w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook