(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku o godzinie 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zebrania zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Informacje szczegółowe zostaną przekazane rodzicom uczniów za pośrednictwem poczty w dzienniku elektronicznym. Spotkania z rodzicami uczniów będą poświęcone omówieniu poziomu dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przedstawieniu informacji dotyczących organizacji pracy szkoły w kolejnych tygodniach roku szkolnego 2020/2021.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook