(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o zaplanowanych w dniach 16 oraz 23 września 2020 roku zebraniach z rodzicami uczniów. W dniu 16 września 2020 roku odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich oraz klas pierwszych. W dniu 23 września 2020 roku odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas drugich. Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich zostaną poprzedzone spotkaniem z Dyrektorem Szkoły. Spotkanie będzie miało na celu przekazanie rodzicom najistotniejszych informacji dotyczących procedur egzaminu maturalnego 2021. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych zostaną poprzedzone spotkaniem z Dyrektorem Szkoły w sali gimnastycznej. Spotkanie będzie miało na celu wprowadzenie w działalność szkoły oraz organizację roku szkolnego 2020/2021. Rodzice uczniów klas drugich spotkają się w dniu 23 września 2020 roku z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Spotkania z rodzicami uczniów, które w bieżącym roku odbywać się będą w szczególnych okolicznościach stanu epidemii prowadzone będą w reżimie sanitarnym. Z tej racji w zebraniach z rodzicami uczniów będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe bez oznak choroby zakaźnej. Rodzice biorący udział w zebraniach są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym przede wszystkim stosowania zakrycia nosa oraz ust, dezynfekcji rąk za pomocą dystrybutora środka dezynfekującego ustawionego w holu wejściowym szkoły oraz utrzymania dystansu od innych osób.

Szczegółowy harmonogram zebrań z rodzicami uczniów w załączonym dokumencie:

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów – wrzesień 2020

 

Blog Attachment
Facebook