(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że śródroczne zebrania z rodzicami uczniów odbędą się dnia 15 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 16.30. Zebrania rozpoczną się spotkaniami z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych. Podczas zebrań obecni będą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach służąc konsultacjami zainteresowanym rodzicom.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Harmonogram śródrocznych zebrań z rodzicami uczniów
XIV Lice
um Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

15 stycznia 2020 r. (środa) godz. 16:30

Blog Attachment
Facebook