(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że zebrania z rodzicami uczniów odbędą się w następujących terminach:

  1.  20 listopada 2019 r. (środa) godz. 16.30 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich oraz trzecich;
  2.  27 listopada 2019 r. (środa) godz. 15.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych zostaną poprzedzone uroczystością ślubowania, której data została ustalona na dzień 27 listopada 2019 r. Szczegóły dotyczące harmonogramu uroczystości będą stanowiły treść osobnej informacji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Podczas zebrań będą obecni nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach.

Harmonogramy zebrań w załączeniu.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas drugich oraz trzecich – 20 listopada 2019 r. godz. 16.30

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych – 27 listopada 2019 r. godz. 15.00

Facebook