(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz z rodzicami uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbędą się dnia 7 lutego 2019 roku o godzinie 17.00.

Podczas zebrań obecni będą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach.

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów

Facebook