(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w czwartek 9 lutego 2023 roku o godzinie 16.45 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich.

Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich oraz czwartych będą miały miejsce w czwartek 16 lutego 2023 roku o godzinie 16.30.

Podczas zebrań z rodzicami obecni będą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy będą prowadzili konsultacje dla rodziców.

Szczegółowy porządek zebrań zostanie przekazany po rozpoczęciu zajęć w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych przed siedzibą szkoły prosi się uczestników zebrań o pozostawianie środków transportu poza terenem szkoły.

 

Facebook