(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w dniach 23 oraz 25 listopada 2022 roku odbędą się zebrania z rodzicami uczniów. Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich oraz czwartych będą miały miejsce w środę 23 listopada 2022 roku o godzinie 16.30. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych zostaną przeprowadzone bezpośrednio po zakończonej uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych, która będzie miała miejsce w piątek 25 listopada 2022 roku o godzinie 12.00 w siedzibie szkoły. Podczas zebrań z rodzicami obecni będą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy będą prowadzili konsultacje dla rodziców. Szczegółowy porządek zebrań w załączonym dokumencie.

Zebrania z rodzicami – listopad 2022 r.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych przed siedzibą szkoły prosi się uczestników zebrań o pozostawianie środków transportu poza terenem szkoły.

 

Blog Attachment
Facebook