(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji oraz zapewnienia możliwości dyskusji na tematy wychowawcze we wtorek 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.30 – 18.00 zostaną zorganizowane zebrania z rodzicami uczniów. Podczas zebrań obecni będą nauczyciele wybranych zajęć edukacyjnych, którzy będą udzielali konsultacji zainteresowanym rodzicom.

Rodziców uczniów biorących udział w zebraniach prosi się o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, a w szczególności:

  • powstrzymanie się od wizyty w szkole w przypadku pojawienia się objawów infekcji lub choroby zakaźnej,
  • zachowanie higieny oraz przeprowadzenie dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren szkoły za pomocą dozownika zamieszczonego w holu wejściowym szkoły,
  • zachowanie dystansu podczas prowadzonych rozmów z innymi uczestnikami zebrania.

Wykaz pracowni na spotkania z rodzicami oraz konsultacje

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Blog Attachment
Facebook