(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Zostały przygotowane zasady na jakich odbywać się będzie rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Opracowane zasady będą obowiązywały także przy rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uczniów klas ósmych szkół podstawowych zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi procedurami rekrutacji, która będzie prowadzona z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych udostępnionych na stronie naboru: bialystok.edu.com.pl

Wypełnianie wniosku na stronie naboru będzie możliwe od dnia 15 czerwca 2020 roku. Tymczasem ponownie zapraszamy osoby zainteresowane nauką w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły zamieszczoną w załączonym materiale graficznym:

Facebook