(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Zostały opracowane zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Opracowany materiał zawiera kompendium podstawowej wiedzy z zakresu między innymi terminów rekrutacji, sposobu przyznawania punktów oraz ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego. Kandydatów do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Opracowanie w załączeniu:

Blog Attachment
Facebook