(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zasady powrotu do nauczania stacjonarnego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku biorąc pod uwagę przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824) ustala następujące zasady organizacji nauczania w terminie 10 – 30 maja 2021 r.:

  • W dniach 10 – 16 maja 2021 r. nauczanie jest prowadzone w dotychczasowej formie zdalnej według ustalonego nowego planu zajęć lekcyjnych;
  • W dniach 17 – 30 maja 2021 r. uczniowie przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50/50) według następującego harmonogramu:
    • 17 – 23 maja br. w nauczaniu stacjonarnym w szkole biorą udział uczniowie klas pierwszych oraz klasy 2aPG, 2bPG; pozostałe klasy uczestniczą w nauczaniu na odległość.
    • 24 – 30 maja br. – w nauczaniu stacjonarnym biorą udział uczniowie klas drugich z wyjątkiem uczniów klasy 2aPG oraz 2bPG; Uczniowie klasy 2aPG, 2bPG oraz uczniowie klas pierwszych uczestniczą w nauczaniu na odległość.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook