(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zarządzanie kryzysowe w Polsce

W dniu 06 kwietnia 2018 roku, w ramach tematu zajęć „Zarządzanie kryzysowe w Polsce”, uczniowie klasy II d „bezpieczeństwa narodowego” XIV LO wraz z ppłk. SG rez. Mantur Mirosławem przebywali gościnnie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.  Pracownicy wydziału zapoznali uczniów z bieżącymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, z Systemem Zarządzania Kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej oraz z Systemem Wczesnego Ostrzegania. Jednocześnie młodzież mogła poznać sprzęt techniczny służący do wykry­wania i alarmowania ludności przed zagrożeniami. Wizytę w PUW uczniowie zakończyli w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym dowiedzieli się jak działa System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce, poznali warunki pracy operatorów numerów alarmowych oraz pozyskali „ciekawostki” z ich dyżurów.

Galeria zdjęć:

 

Facebook