(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W piątek 10 lipca 2020 roku został zakończony pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych polegający na złożeniu w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Etap kolejny rozpocznie się trzy tygodnie później w piątek 31 lipca 2020 roku i polegać będzie na uzupełnieniu wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Etap ten trwać będzie do dnia 4 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie miało miejsce 12 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie miało miejsce 19 sierpnia 2020 roku.

Pozostaje aktualną bogata oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, którą pragniemy zainteresować absolwentów szkół podstawowych.

Informacje o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonych materiałach graficznych:

Blog Attachment
Facebook