(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej UMB

W dniu 25 lutego 2020 r. uczniowie klas ratownictwa medycznego uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Była to już kolejna tego typu wizyta w tym specjalistycznym ośrodku w którym praktycznych umiejętności nabywają przyszli lekarze oraz ratownicy medyczni. Wizyta w Centrum Symulacji Medycznych odbyła się w ramach zajęć dodatkowych „ratownictwa medycznego” prowadzonych w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia zorganizowane w Centrum Symulacji Medycznej miały tym razem także walor wychowawczy i związane były z prowadzoną akcją pomocy w leczeniu pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Oto relacja fotograficzna z przeprowadzonych zajęć…

Blog Attachment
Facebook