(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zajęcia w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach

W dniu 21 maja 2018 r. uczniowie klas drugich o profilu „służba graniczna” XIV LO  w Białymstoku z wychowawcami p. Tomaszem Daniukiem i p. Mirosławem Leszczyńskim oraz kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. Krzysztofem Strankowskim uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach. Młodzieży zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca zagadnienia związane z pełnieniem służby granicznej i wykonywaniem zadań w kontroli ruchu granicznego przez funkcjonariuszy SG. Uczniowie zapoznali się z ogólnymi zasadami odprawy granicznej osób i środków transportu na przyjazd do Polski jak też na wyjazd z Polski. Funkcjonariusze dokonujący odpraw granicznych zaprezentowali młodzieży sprzętem specjalistyczny wykorzystywany     w kontroli ruchu granicznego. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziło urządzenie MicroSearch do wykrywania istot żywych w zamkniętych skrzyniach ładunkowych pojazdów ciężarowych – zaprezentowany został test wykrywalności istot żywych. Na moście granicznym uczniowie mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób przebiega i oznakowana jest granica państwowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś na rzece granicznej Świsłocz. Z ogromną uwagą uczestnicy wycieczki obejrzeli pokaz tresury psów służbowych wykorzystywanych  w służbie. Psa wyszkolonego do odnajdywania ukrytych narkotyków jak też psa patrolowo-obronnego do służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. W pomieszczeniu  służbowym kierownika zmiany przedstawiony został sposób dowodzenia i kierowania podległymi funkcjonariuszami pełniącymi służbę w kontroli ruchu granicznego jak też pełniącymi służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Podkreślić należy wspaniałe przyjęcie jak też prezentowanie zagadnień służbowych przez wyznaczonych do tego funkcjonariuszy placówki. Na zakończenie wycieczki nad zalewem w Gródku zorganizowano ognisko, gdzie młodzież mogła odpocząć i zjeść upieczone kiełbaski.

 

Galeria zdjęć:

 

 

Facebook