(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości informację o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 będą brane pod uwagę oceny z dwóch następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Pierwsze obowiązkowe zajęcia edukacyjne: najwyższa ocena spośród języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie;

Drugie obowiązkowe zajęcia edukacyjne: najwyższa ocena spośród  biologii, chemii, fizyki, geografii.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Pełna informacja o ofercie edukacyjnej szkoły w załączonym materiale graficznym:

Blog Attachment
Facebook