(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wyniki prób sprawności fizycznej – aktualizacja

Komisja rekrutacyjna prowadząca postępowanie rekrutacyjne do oddziałów klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w dniach 4 czerwca 2024 roku oraz 14 czerwca 2024 r.:

lista-dodatkowe-postepowanie-18-06-2024 (3)

 

 

 

Blog Attachment
Facebook