(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wydawanie świadectw dojrzałości

W dniu 11 sierpnia 2020 roku zostaną ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku. Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpocznie się we wtorek 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00. Dystrybucję świadectw będą prowadzili w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 10.00 wychowawcy klas trzecich. W dniach następnych odebranie świadectw dojrzałości będzie możliwe w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Facebook