(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wizyty w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Śladem lat ubiegłych przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych i drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku złożyli wizyty w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Celem wypraw zorganizowanych w ostatnim tygodniu maja były placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Szudziałowie oraz Krynkach. Odwiedziny pozwoliły na poznanie specyfiki służby funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenach ich służbowej odpowiedzialności, zapoznanie z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś  oraz ze sprzętem wykorzystywanym w ochronie granicy. Sprzyjające wyjazdom warunki pogodowe oraz atrakcyjne walory przyrodnicze terenów przygranicznych stworzyły uczestnikom wypraw możliwość rekreacji.

Relacja fotograficzna z wyjazdów do placówek Straży Granicznej w załączeniu.

Facebook