(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wizyta w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

W dniu 17 maja 2019 r. uczniowie klasy II d bezpieczeństwa narodowego złożyli wizytę w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczniowie zostali zapoznani z infrastrukturą, wyposażeniem oraz zadaniami Straży Granicznej. Pełniący służbę w Oddziale funkcjonariusze Straży Granicznej omówili również zadania sekcji konwojowania oraz specyfikę służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Z ramienia szkoły młodzieży towarzyszyli nauczyciele: pan ppłk SG Jacek Dederko oraz pani Małgorzata Wojtkowska.

W załączeniu relacja fotograficzna z wizyty…

 

Blog Attachment
Facebook