(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wizyta w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

W dniu 13 grudnia 2018 roku uczniowie klas pierwszych „służby granicznej” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przebywali w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Podczas wizyty spotkali się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w różnych komórkach organizacyjnych Oddziału. W Wydziale Zabezpieczenia Działań Granicznych zostali zapoznani ze sprzętem uzbrojenia oraz z wyposażeniem, jakiego funkcjonariusze Straży Granicznej używają podczas prowadzonych działań granicznych. Zwiedzili izbę zatrzymań. Zostali zapoznani z zasadami osadzania, konwojowania oraz nadzorowania pobytu osób zatrzymanych. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło spotkanie z funkcjonariuszem Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, który omówił problem migracji międzynarodowej, a także sposób w jaki Straż Graniczna realizuje swoje zadania w tym zakresie. Na zakończenie pobytu funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia omówił zasady naboru i warunki przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Uczniom oraz nauczycielom towarzyszyli podczas wizyty w Oddziale funkcjonariusze Wydziału Koordynacji Działań Granicznych.

Facebook