(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wizyta w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

W dniu 20 maja 2022 roku czterdziestoosobowa grupa uczniów klas drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku złożyła wizytę w siedzibie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Wizyta odbyła się na zaproszenie Komendanta Centrum i stanowiła zastępczą formę organizowanych dotychczas dorocznych obozów szkoleniowych. W programie wizyty uczniów klas służby granicznej oraz bezpieczeństwa narodowego w siedzibie ośrodka szkolenia Straży Granicznej znalazły się zajęcia teoretyczne dotyczące procedur naboru do służby w Straży Granicznej, a także praktyczne pokazy sprzętu wykorzystywanego w ochronie granicy państwa.

Współpraca XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie została nawiązana w lipcu 2010 roku. Od tego momentu zostało przeprowadzonych w Ośrodku dziewięć obozów szkoleniowych, w których wzięło udział ponad dwustu uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Organizowane obozy pozwalały nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu działalności ośrodka szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej lecz umożliwiały także letni wypoczynek w pięknych zakątkach Warmii i Mazur. Trudności związane z ogłoszonym stanem epidemii oraz kryzys migracyjny wywołany na wschodniej granicy uniemożliwiły organizację przedsięwzięć dydaktycznych w dotychczasowej formie. Należy mieć nadzieję, że kolejne lata pozwolą na wznowienie tej interesującej formy współpracy między szkołą i ośrodkiem szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Oto relacja z wizyty jaka ukazała się na stronie CSSG w Kętrzynie:

Pozostały materiał graficzny z wycieczki do Kętrzyna:

… oraz galeria zdjęć z obozu jaki miał miejsce w czerwcu 2019 roku.

Blog Attachment
Facebook