(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wizyta na Wydziale Biologii UwB

Uczniowie klas pierwszych ratownictwa medycznego wysłuchali w dniu 6 grudnia 2019 roku wykładu dr Marka Bartoszewicza – pracownika naukowego Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku na temat zagadnień dotyczących działania mózgu oraz procesu uczenia się. W wystąpieniu, które nosiło tytuł „Ludzki mózg – komputer doskonały”, pan doktor wyjaśniał między innymi co należy robić by uczyć się sprawniej, szybciej oraz tak, aby korzystać z wiedzy przez długie lata. Wystąpienie miało miejsce na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wizyta na Uczelni stała się również okazją do zapoznania się z hodowlami akwariowymi w tzw. akwariach biotypowych zainstalowanych na wielopoziomowej konstrukcji.

Wizyta klas ratownictwa medycznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku była pierwszą tego typu wizytą na uczelni wyższej spośród zaplanowanych w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. W ramach kolejnych wizyt uczniowie odwiedzą Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Blog Attachment
Facebook