(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wampirada 2020

Aż czterdziestu pełnoletnich uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięło udział w zorganizowanej w szkole akcji honorowego oddawania krwi. Akcja pozwoliła na pozyskanie blisko dziewiętnastu litrów krwi. Prawie wszyscy uczestnicy wydarzenia wypełnili również kwestionariusz w celu przystąpienia do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Określane mianem „Wampiriady”  akcje honorowego oddawania krwi cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Organizowane dwukrotnie w ciągu roku szkolnego są prowadzone we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi już za trzy miesiące.

Blog Attachment
Facebook