(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

VI Wojewódzki Przegląd Musztry

W dniu 10 maja 2019 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbył się VI Wojewódzki Przegląd Musztry klas mundurowych województwa podlaskiego. Organizatorem Przeglądu było Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Celem dorocznego przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży oraz prezentacja poziomu jej wyszkolenia. Uczestniczące w Przeglądzie drużyny miały za zadanie prezentację umiejętności ustalonych w Regulaminie Musztry Sił Zbrojnych RP, w tym między innymi: formowanie szyku marszowego, marsz i zatrzymanie w kolumnie trójkowej, zaginanie i odginanie skrzydeł oraz oddawanie honorów pododdziałem. Przegląd obejmował również prezentację musztry paradnej oraz wykonanie piosenki wojskowej podczas marszu w kolumnie trójkowej. Komisja sędziowska, która oceniała poziom wyszkolenia młodzieży, składała się z przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Pierwsze miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry klas mundurowych województwa podlaskiego zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Miejsce drugie zajęli uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Zwycięskiej drużynie uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu serdecznie gratulujemy życząc sukcesów w przeglądzie ogólnopolskim, który będzie miał miejsce w dniach 3 – 4 czerwca 2019 roku w Zakopanem.

Oto relacja fotograficzna z wydarzenia…

Blog Attachment
Facebook