(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 będzie miała miejsce w piątek 24 czerwca 2022 r. Uroczystość, podczas której zostaną przekazane uczniom świadectwa szkolne promocyjne, zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

  • godz. 9.00 – klasy pierwsze – sala gimnastyczna;
  • godz. 10.00 – klasy drugie i trzecie – spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania będzie miało miejsce podczas głównej uroczystości organizowanej o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.

 

Facebook