(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2022 roku miała miejsce uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie ze zwyczajem uroczystość stała się okazją do złożenia życzeń oraz wręczenia nagród nauczycielom oraz pracownikom szkoły. W bieżącym roku Dyrektor Szkoły pan Leszek Kochanowski wyróżnił nagrodą jedenastu nauczycieli oraz jedenastu pracowników administracji i obsługi. Wśród wyróżnionych osób nie zabrało również uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, którym zostały przekazane stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Zwieńczeniem uroczystości był pokaz artystyczny przygotowany przez uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem nauczycieli.

Oto relacja fotograficzna z wydarzenia:

Facebook