(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Uczciwość i szlachetność uczniów!

        W dniu 19 lutego 2018 roku, w ramach II Forum Klas Mundurowych województwa podlaskiego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński uhonorował uczniów XIV LO Kamilę Sawoniuk (II d) i Arwida Roszczenko (II a) Listami Gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi, za wzorową postawę obywatelską. Wymienieni uczniowie na terenie Białegostoku znaleźli portfel ze znaczną sumą pieniędzy, kartami płatniczymi i dokumentami, który niezwłocznie przekazali Policji. Swoim zachowaniem uczniowie nie tylko nie byli obojętni wobec obcej osoby, która straciła swoje mienie, ale wykazali się uczciwością i szlachetnością godną naśladowania.

Galeria zdjęć:

 

Facebook