(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW

Dane niezbędne do dokonania wpłaty na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz informacje szczegółowe dotyczące proponowanej w szkole polisy ubezpieczenia znajdują się w zakładce Rodzice/Ubezpieczenia w głównym menu strony internetowej szkoły. Wpłat należy dokonać do dnia 31 października 2020 roku na wskazane konto bankowe przekazując w tytule przelewu dane o których jest mowa w zamieszczonych materiałach informacyjnych.
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Facebook