(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Terminy rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W dniu 25 stycznia 2022 roku zostało opublikowane Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim. Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w dniu 16 maja 2022 roku, a jego pierwszy etap polegający na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będzie trwał do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00.

Terminy etapu głównego rekrutacji w załączonym materiale graficznym:

 

Blog Attachment
Facebook