(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego Białymstoku przypomina, że zgodnie zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego w załączonym dokumencie:

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Blog Attachment
Facebook