(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Termin zakończenia pierwszego etapu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W związku z trwającym procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przypomina się, że w poniedziałek 21 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 kończy się pierwszy etap rekrutacji polegający na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych dostępnych na stronie http://bialystok.e-omikron.pl.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku prowadzi nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych: służby granicznej, służby w Policji, bezpieczeństwa narodowego oraz ratownictwa medycznego. Liczebność poszczególnych oddziałów jest planowana na poziomie 29 uczniów. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz geografia (biologia w klasie ratownictwa medycznego). Drugim językiem obcym nauczanym w każdym oddziale będzie język rosyjski lub język niemiecki. W każdym z oddziałów klas pierwszych będą realizowane zajęcia dodatkowe prowadzone odpowiednio przez funkcjonariuszy Straży Granicznej lub Policji oraz przez ratownika medycznego.

Główne terminy postępowania rekrutacyjnego w załączonym materiale graficznym.

Facebook