(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Stypendia za wyniki w nauce

W dniu 27 marca 2018 r. Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wręczył stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe wyniki w nauce.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

 

 

 

Facebook